Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Hoy Hoy Ibiza. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar https://www.hoyhoyibiza.com. Deze website omvat alle informatie, tools en services die van deze site bekend zijn aan u, de gebruiker, en is voorbereid op uw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Ons doel is om u meer bewust te maken van wat wij doen, hoe onze Website en Apps werken en welke diensten wij leveren. Bij HHI waarderen we onze gebruikers zeer en het vertrouwen dat u in ons stelt bij het gebruik van onze diensten of toegang tot de Website en Apps is essentieel. Daarom willen we dit vertrouwen terugbetalen door u informatie over onze diensten te geven die duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is.

Door onze site te bezoeken of iets te kopen van een van onze externe dienstverleners, gaat u onze "Dienst" aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden" of "Voorwaarden"). U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de services. Als deze Servicevoorwaarden worden verondersteld een aanbod te zijn, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.

WEBSITE VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont. Je hebt ons toestemming gegeven om minderjarige personen ten laste van jou toe te staan deze site te gebruiken.

U stemt er ook mee in dat u onze producten niet mag gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden en dat u geen wetten in uw rechtsgebied mag overtreden.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de Diensten die wij aanbieden.

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van de Services die we aanbieden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of een contact op de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren. We hebben het recht om actie tegen u te ondernemen als we merken dat u ons websitemateriaal gebruikt zonder schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Er mag alleen op worden vertrouwd of het mag alleen worden gebruikt als de enige basis voor het maken van beslissingen met confererende onmiddellijke, meer nauwkeurige, meer uitgebreide en meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de service (of een deel of de inhoud ervan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de service.

PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of Diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze Diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de diensten van onze partners en medewerkers die op onze website staan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden Services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of services kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een dienst te beëindigen.

We garanderen niet dat de kwaliteit van Services, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden die wij niet controleren en waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals deze zijn" en "zoals deze beschikbaar zijn", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook of zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten of functies aanbieden via de website (waaronder nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en Services die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid. Wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden en voor andere materialen, producten of diensten van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop van Diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met serviceproviders van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden die wij niet controleren en waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals deze zijn" en "zoals deze beschikbaar zijn", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook of zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten of functies aanbieden via de website (waaronder nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en Services die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid. Wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden en voor andere materialen, producten of diensten van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop van Diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met serviceproviders van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

U stemt ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om enig commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor enig commentaar; of (3) om te reageren op enig commentaar.

Wij behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen is of op een andere manier het intellectuele eigendom van een partij schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig materiaal of computervirussen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden wat betreft de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als u persoonlijke informatie verstrekt via de winkel, valt dit onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, zie PRIVACYBELEID.

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren. We behouden ons ook het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie in de service onjuist is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

We nemen geen verplichting op ons om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Er is geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum in de voorwaarden of op een gerelateerde website gewijzigd of bijgewerkt.

VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt en de functionaliteit of werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet aantast; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een verwante website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruikswijzen.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van ons serviceplatform ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De aan u geleverde diensten worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn onze directeuren, leidinggevenden, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies of claims van welke aard dan ook. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten ook zonder beperking gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enig vergelijkbaar schadebeleid, ongeacht of dit is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins. Dit kan voortvloeien uit uw gebruik van de service of producten die u hebt aangeschaft met behulp van de service, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met de service. We behouden ons het recht voor om niet beperkt te zijn tot eventuele fouten, verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service die is gepost, verzonden of anderszins.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

VERNIETIGBAARHEID

In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, of als wij vermoeden dat u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen. U blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen een overeenkomst tussen u en ons. Deze overeenkomst bepaalt uw gebruik van de service en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden kunnen niet tegen de opstellende partij worden ingeroepen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij we je Services leveren, vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje.

WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u sturen naar
info@hoyhoyibiza.com.
Onze contactgegevens staan hieronder vermeld:
Leyla Fey S.L
Info@hoyhoyibiza.com
+34 971 310 899
Carrer De Vicente Cuervo 11 1° 1a 07800, Ibiza